Al contingut principal

L'Ajuntament

  • Ajuntament de Sant Cugat
  • Ajuntament de Sant Cugat
  • Ajuntament de Sant Cugat
  • Ajuntament de Sant Cugat

L’Ajuntament de Sant Cugat és la institució local encarregada del govern i l’administració del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. El seu principal òrgan de govern és el Ple municipal, presidit per l’alcalde o alcaldessa i format per 25 regidors i regidores..

En aquest apartat de la web municipal podeu consultar quins són els òrgans de govern i administració de l’Ajuntament de Sant Cugat, com funcionen i qui els forma.

També trobareu tota la informació dels tràmits i serveis municipals, així com els diferents canals que l’Ajuntament posa a la vostra disposició per poder-hi accedir o estar-ne al corrent, ja sigui de forma presencial o telemàtica.

La major part dels serveis i oficines municipals es troben a la casa consistorial, a la plaça de la Vila. En la planta baixa d’aquest modern edifici s'ubiquen la Sala de Plens i serveis d'atenció al públic, com l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). Les àrees més representatives de l'Ajuntament, com Alcaldia, Secretaria General i Gerència, es troben a la primera planta.

 

Top